Program.
Panel 1.
Teatroterapia a wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i usprawnianie funkcjonowania interpersonalnego – jak prowadzić skuteczną praktykę terapeutyczną poprzez działania sceniczne?
Maria Pietrusza-Budzyńska
 • Techniki na rzecz rozwoju ekspresyjności – jak przezwyciężać trudności komunikacyjne i pomóc przełamywać bariery emocjonalne, kulturowe i językowe – propozycje działań dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 • Ćwiczenia ukierunkowane na rozwój kreatywności zbiorowej oddziałujące na całą grupę oraz ćwiczenia zorientowane na osobę mające na celu pokonywanie nieśmiałości i wyciszanie zachowań agresywnych – jak dobierać techniki w zależności od możliwości podopiecznych?
 • Jak wykorzystać improwizację teatralną, aby miała terapeutyczne właściwości? Propozycje aktywności oraz wskazówki, w jaki sposób konstruować programy wspomagania i rozwoju umiejętności komunikacyjnych na podstawie wybranego modelu postępowania teatroterapeutycznego 
 • Teatr terapeutyczny w Modelu Działań Teatralnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie – w jaki sposób za pomocą teatru przełamać barierę komunikacyjną i stymulować u podopiecznego chęć i gotowość do podjęcia rozmów wokół konkretnego tematu?
Panel 2.
Arteterapia wizualna z wykorzystaniem działań plastycznych jako metoda wspomagająca pracę w kontekście deficytów rozwojowych
Paulina Sochań  
Część I. Arteterapia wspierająca rozwój emocjonalno – społeczny
 • Jak za pomocą sztuki pomóc podopiecznym kontrolować swoje emocje? Przykłady działań plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi
 • Propozycje na realizację projektów z wykorzystaniem sztuki mających na celu wyciszenie grupy, rozwijające kreatywność i wzmacniające poczucie pewności siebie
 • Terapia przez sztukę jako skuteczna forma porozumienia w grupie, poznania i wzmocnienia kompetencji społecznych – propozycje zajęć do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Część II. Arteterapia wspierająca rozwój motoryczno – sensoryczny
 • Gotowe propozycje na zajęcia realizowane wokół sześciu zmysłów – jak uruchomić dotyk, wzrok, słuch, węch, smak i równowagę aby usprawnić integrację sensoryczną?
 • Propozycje działań plastycznych opartych na pracy z ciałem jak automasaż, dotyk, oddech, autoekspresja wspierające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci
Panel 3.
Muzykoterapia aktywna i receptywna jako pomoc w usprawnianiu psychomotoryki, obniżaniu napięć i podnoszeniu samooceny
Ireneusz Lesicki
 • Jak regulować emocje, dobre samopoczucie i dobrostan dzieci i młodzieży wykorzystując muzykoterapię? – gotowe propozycje ćwiczeń z użyciem wybranych metod aktywizujących, relaksacyjnych, uwrażliwiających oraz służących odreagowaniu
 • W jaki sposób wykorzystywać oraz dobierać rekwizyty i muzykę na zajęciach w odniesieniu do możliwości podopiecznych oraz założonych celów rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych?
 • Zadania muzyczno – ruchowe w pracy z dziećmi i młodzieżą o prawidłowym i nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym – w jaki sposób usprawnić psychomotorykę podopiecznych i ustrzec się najczęściej popełnianych błędów? Gotowe przykłady działań na realizację zajęć w każdej grupie
WARSZTAT
JOGA ŚMIECHU
Czym jest joga śmiechu i jak wykorzystywać ją w codziennej praktyce edukacyjnej i terapeutycznej?
Warsztat prowadzony przez pioniera jogi śmiechu w Polsce Piotra Bielskiego
Piotr Bielski
Praktykowana już w 106 krajach joga śmiechu to gimnastyka budująca zdrowie i optymizm dla osób w każdym wieku. To innowacyjne podejście do śmiechu jako rodzaju sztuki, które może zapewnić wielowymiarowe korzyści zdrowotne, wspierając procesy rehabilitacyjne, terapeutyczne i edukacyjne.
Podczas warsztatów dowiesz się m.in.:
 • jak wygląda sesja jogi śmiechu oraz w jaki sposób są zbudowane ćwiczenia, które pomogą na co dzień Tobie i Twoim podopiecznym w szybki sposób poprawić nastrój i zbudować atmosferę przyspieszającą działania edukacyjne i terapeutyczne,
 • jak pracować śmiechem, aby zredukować stres u podopiecznych oraz stymulować rozwój inteligencji emocjonalnej.
A także:
 • uzyskasz większą łatwość podejmowania trudnych rozmów, dzięki integracyjnemu potencjałowi jogi śmiechu,
 • doświadczysz na sobie korzyści jogi śmiechu na 4 poziomach – zdrowotnym, społecznym, rozwojowym oraz duchowym,
 • pobudzisz kreatywność, śmiech i radość sprzyjające generowaniu nowych pomysłów oraz przekonasz się, że regularne wykorzystywanie jogi śmiechu przeniesie Twoje zajęcia na inny poziom.