Wykład 2
Autorski pomysł pracy z filmem jako sprawdzony sposób na budowanie relacji sprzyjającej efektom terapeutycznym.
Prelekcja opisująca autorski program Szkolnej Telewizji LUBO TV, w której, do pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym bądź lekkim, wykorzystywana jest praca z filmem, a ściślej – nagrywanie teledysków.
Piątek, 20 maja
  • Nowatorskie spojrzenie na arteterapię – tworzenie utworów i teledysków hip-hopowych w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym bądź lekkim z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie.
  • Hip-hop jako forma arteterapii. Jak przełamać wstyd i lęk przed wystąpieniami publicznymi oraz rozwijać talenty i poczucie własnej wartości u podopiecznych, przygotowując ich do nagrania utworu i wystąpienia w teledysku?
  • Partnerskie podejście do wychowanków kluczem do sukcesu procesu terapeutycznego. Jak relacje na linii wychowawca-podopieczny mogą wpływać na postępy w rozwoju młodego człowieka?
  • Narzędzia do produkcji teledysków dla każdego – czego potrzebujemy, by rozpocząć pracę z filmoterapią? Konkretne przykłady, wskazówki i metody pracy wykorzystywane do tworzenia materiałów filmowych Szkolnej Telewizji LUBO TV
  • Case study z działania Szkolnej Telewizji LUBO TV