Tomasz Kuta
Kwalifikacje do pracy terapeutycznej zdobyłem w ramach kilkunastoletniej edukacji. Jej szeroki obszar tematyczny pozwala mi patrzeć na klienta holistycznie. W pracy preferuję podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, a także skoncentrowane na osobie. Ponadto, wykorzystuję Agression Replacement Training. Jestem certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji, Certyfikowanym Arteterapeutą, a także Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.
Umiejętności praktyczne zdobyłem pracując jako:
  • instruktor terapii zajęciowej w pracowni artystyczno-teatralnej Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (9 lat)
  • pedagog specjalny w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju
  • pedagog szkolny (gimnazjum i liceum)
  • psycholog szkolny (szkoła podstawowa i liceum)
Jako wykładowca prowadzę:
  • ćwiczenia i wykłady na studiach podyplomowych (resocjalizacja, socjoterapia, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, logopedia, przygotowanie pedagogiczne, arteterapia, terapia zajęciowa, doradztwo zawodowe, integracja sensoryczna)
  • konwersatorium z arteterapii dla studentów jednolitych studiów magisterskich z psychologii
  • warsztaty i wykłady na kursach kwalifikacyjnych: arteterapia, socjoterapia, asystent rodziny, oligofrenopedagogika
  • zajęcia z emisji głosu na kursie doskonalącym dla pedagogów
  • zajęcia dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego
  • warsztaty w zakresie komunikacji społecznej, treningi interpersonalne, a także treningi rozwoju osobistego dla beneficjentów projektów unijnych