Bartłomiej Chrzanowski
Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie i Profilaktyki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Bartłomiej Chrzanowski, absolwent studiów licencjackich i magisterskich Pedagogika Resocjalizacyjna ukończonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2020 obronił w murach tejże uczelni pracę doktorską o tytule Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcia anomijne i zagrożenia wychowawcze. Od roku 2020 związany z Uniwersytetem Pedagogicznym, gdzie – pełniąc obowiązku adiunkta Instytutu Nauk o Wychowaniu nd przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie. Od prawie 10 lat ściśle związany z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 1 w Krakowie, w którym pełni obowiązki nauczyciela i wychowawcy.
Pasjonat sportu i sztuki. Współtwórca, prowadzonej przez młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym, szkolnej telewizji "Lubo TV". Współautor młodzieżowych filmów i teledysków nd stanowiących przykład jego nowatorskiego spojrzenia na arteterapię. Uczestnik licznych szkoleń, konferencji i projektów naukowych. Aktualnie współpracujący z środowiskiem naukowym z różnych obszarów świata w ramach projektu "Out of the net", który ma przeciwdziałać postępującemu uzależnieniu od świata wirtualnego i pogarszającemu się funkcjonowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.
W swojej pracy stawia na oryginalność, bezpośredniość i szczerość. W studentach stara się wywołać chęć do pracy, wiarę w swoje umiejętności i płynącą prosto z serca kreatywność.