panel 1
Tekst literacki skutecznym narzędziem terapeutycznym niwelującym trudności emocjonalne i rozwijającym kompetencje psychospołeczne
Panel poświęcony wykorzystaniu tekstu literackiego w terapii dzieci autystycznych, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, nadpobudliwych oraz ze skłonnościami do agresji. Prezentacja praktycznych wskazówek przy tworzeniu bajek terapeutycznych z uwzględnieniem indywidualnych zapotrzebowań podopiecznych.
Piątek, 11 czerwca
 09:05 - 10:45  wykład
  • Bajkoterapia i biblioterapia jako metody sprzyjające regulacji emocji dzieci nadpobudliwych oraz ze skłonnościami do agresywnych zachowań. Jak prowadzić efektywne zajęcia w przedszkolu, szkole i na warsztatach terapii zajęciowej?
  • Jakie elementy musi zawierać bajkoterapia w pracy z osobami z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną? Etapy budowania bajki krok po kroku – praktyczne wskazówki do samodzielnego tworzenia bajek odpowiadających na indywidualne potrzeby podopiecznych.
  • Jak wykorzystać bajkę do rozwijania umiejętności komunikacyjnych dziecka? Sposoby na osiągnięcie wyznaczonych celów podczas zajęć i wsparcie dzieci w koncentracji podczas czytania i rozumienia tekstu literackiego.
Praktyczne zastosowanie mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą w odpowiedzi na problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania
Sztuki plastyczne jako skuteczne metody terapeutyczne – przykłady działań z podopiecznymi z ASD oraz trudnościami emocjonalno-społecznymi
CZĘŚĆ PANELOWA
11:00 - 12:40
13:00 - 14:40
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów
CZĘŚĆ WARSZTATOWA
15:00 - 16:30