PANEL 2
Sztuki plastyczne jako skuteczne metody terapeutyczne – przykłady działań z podopiecznymi z ASD oraz trudnościami emocjonalno-społecznymi
Prezentacja autorskich pomysłów, wykorzystujących plasteliny oraz masy sensoplastyczne w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera oraz praktyczne zastosowanie wybranych elementów plastykoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi i poznawczymi przy wykorzystaniu łatwo dostępnych materiałów w duchu Do It Yourself.
Piątek, 11 czerwca
 11:00 - 12:40  wykład
  • Jak rozwijać umiejętność skupienia się i pracować nad koncentracją u dzieci i młodzieży z autyzmem dziecięcym, zespołem Aspergera, biorąc pod uwagę czynniki rozpraszające? Autorskie pomysły z wykorzystaniem plasteliny i mas sensoplastycznych
  • Zastosowanie elementów plastykoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi i poznawczymi – jak uatrakcyjnić zajęcia przy wykorzystaniu prostych materiałów codziennego użytku w duchu Do It Yourself?
  • W jaki sposób zaangażować rodziców dziecka, aby stali się realnymi partnerami w procesie terapii?
Tekst literacki skutecznym narzędziem terapeutycznym niwelującym trudności emocjonalne i rozwijającym kompetencje psychospołeczne
Emocje, teatr, ekspresja i ruch – czyli o mocy dramy w terapii dzieci i młodzieży na różnym etapie rozwoju
CZĘŚĆ PANELOWA
09:05 - 10:45
13:00 - 14:40
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów
CZĘŚĆ WARSZTATOWA
15:00 - 16:30