PROGRAM KONFERENCJI.
CZĘŚĆ WYKŁADOWA
WYKŁAD 1
Twórcze angażowanie grup. Indywidualne podejście do arteterapii w nowej rzeczywistości.
Podczas tej części konferencji skupimy się na tym czego pragną ludzie, z którymi pracujemy i jak możemy im to dać oraz kiedy możemy włączyć pracę zdalną w przebiegu terapii. Będziemy bazować na doświadczeniach osoby prowadzącej, ale i wymianie pomiędzy osobami uczestniczącymi. Zachęcamy więc, bądźcie Państwo na żywo, wejdźmy w interakcję i dialog!
WYKŁAD 2
Autorski pomysł pracy z filmem jako sprawdzony sposób na budowanie relacji sprzyjającej efektom terapeutycznym.
Prelekcja opisująca autorski program Szkolnej Telewizji LUBO TV, w której, do pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym bądź lekkim, wykorzystywana jest praca z filmem, a ściślej – nagrywanie teledysków.
WYKŁAD 3
Metody arteterapeutyczne wspierające kompetencje emocjonalno-społeczne podopiecznego w nowej rzeczywistości
Prelekcja dotycząca rozwijania najważniejszych kompetencji emocjonalno-społecznych u podopiecznych. Omówimy wykorzystanie różnych technik arteterapii i sposoby ich dobierania do pracy z określonymi problemami u dzieci i młodzieży.
WYKŁAD 4
Proces arteterapeutyczny. Skuteczne metody pracy na każdy etap terapii, które przybliżą nas do osiągnięcia najlepszych efektów współpracy z podopiecznym.
 
Warsztat specjalny dla wszystkich uczestników
Integracja grup polsko – ukraińskich oraz pomysły terapeutyczne w pracy z grupami wielokulturowymi.
Podczas warsztatu:
  • uczestnicy wspólnie poznają moc uniwersalnego języka muzyki w zabawach muzycznych i ćwiczeniach muzyczno-ruchowych dla dzieci,
  • zostaną zaprezentowane ćwiczenia wykorzystujące formy aktywności muzycznej dziecka, których celem jest budowanie relacji poprzez kontakt z muzyką i próby jej wyrażania poprzez różnorodne formy ekspresji,
  • pokażemy, że interpretacja i przeżywanie muzyki oraz wyrażenie i poprzez ruch nie potrzebują słów, a percepcja muzyki pozwala na wyrażenie uczuć i emocji w sposób niewerbalny.
CZĘŚĆ WARSZTATOWA
WARSZTAT I
Arteterapia dla seniorów. Praktyczne wskazówki do pracy z różnymi technikami arteterapeutycznymi, które realnie wpływają na podniesienie jakości życia seniora.
Warsztat poświęcony pracy z seniorami. Podczas spotkania, zostaną omówione metody pracy z seniorami oraz odpowiedni dobór ćwiczeń do warunków fizycznych i psychicznych podopiecznego.
WARSZTAT II
Jak zmniejszać poziom stresu, regenerować się, rozwijać pozytywne emocje i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?