Ireneusz Lesicki
Pedagog specjalny (UAM – Poznań), pedagog leczniczy z II stopniem specjalizacji zawodowej (WSH – Leszno), muzykoterapeuta (Akademia Muzyczna – Wrocław), certyfikowany arteterapeuta w zakresie muzykoterapii oraz dramoterapii (SAP ‚Kajros’).
Jako pedagog specjalny i muzykoterapeuta pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu. Wykładowca pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie, muzykoterapii na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki leczniczej UAM w Poznaniu. Szkoli kadry pedadogiczne z zakresie muzykoterapii, arteterapii oraz pedagogiki leczniczej w Wyższej Szkole Kadr dla Europy oraz Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli w ramach kursów doskonalących i kwalifikacyjnych. Prowadzi szkolenia i wykłady na temat metodyki pracy z dziećmi w placówkach leczniczych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym ‚Start’ w Poznaniu w zakresie prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych dla Niepelnosprawnych dzieci i dorosłych, warsztatów i szkoleń w ramach projektów europejskich (m.in. ‚Startujmy ze STARTEM’ w Bułgarii) oraz projektów i programów wspieranych przez PFRON (m.in. Projekt ‚Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem’, Program ‚Animator Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych’). Fascynat muzykoterapii aktywnej i jej wpływu na rehabilitację fizyczną i psychiczną. Twórca autorskich programów z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla seniorów: ‚Aktywne zajęcia dla seniorów’ oraz ‚Aktywni seniorzy’. Współorganizator, prelegent oraz prowadzący warsztaty na licznych konferencjach naukowych z dziedziny pedagogiki leczniczej, muzykoterapii i arteterapii. Przewodniczący sekcji muzykoterapii Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich ‚Kajros’, członek Zarządu Głównego Muzykoterapeutów Polskich, członek EMTC, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia terapeutyczno-rehabilitacyjnego ASTER. Z wielką pasją i zaangażowaniem występuje jako konferansjer: imprez dla dzieci, przeglądów artystycznych i festiwali muzycznych osób niepełnosprawnych. W wolnych chwilach maluje obrazy.
Anna Sikorska
dr Monika Litwinow
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów