Anna Sikorska
Dyplomowany Arteterapeuta, muzyk, psychoterapeuta w trakcie 5-letniego Całościowego Szkolenia Systemowo – Psychodynamicznego organizowanego przez Fundację KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, założycielka SensArte – Centrum Arteterapii w Warszawie.
Swoje doświadczenie w dziedzinie arteterapii buduje od 2013 roku. Propagatorka poszerzania świadomości na temat holistycznego dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. W latach 2013 – 2017 współpracowała z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie jako arteterapeuta i od 2016 roku jako koordynator do spraw terapii zajęciowej. Od 2015 roku stale współpracuje z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu przy projektach szkoleniowych i profilaktyki zdrowia psychicznego dla młodzieży i pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie, gdzie prowadzi arteterapię indywidualną i grupową dzieci oraz wspiera rodziców. Od września 2020 roku współpracuje również z Oddziałem Dziennym SPZLO Praga Północ oraz przy Projekcie wsparcia osób doświadczonych Kryzysem Psychicznym organizowanym przez IPiN w Warszawie. W ramach SensArte – Centrum Arteterapii w Warszawie, koordynuje pracę arteterapeutów przy realizowanych projektach, organizuje i prowadzi szkolenia w ramach autorskiego programu edukacji arteterapeutycznej „Akademia Arteterapii”, realizuje warsztaty i szkolenia z arteterapii dla placówek oświatowych i terapeutycznych oraz szkolenia w ramach programów CSR dla firm. Prowadzi sesje indywidualne arteterapii dla dzieci i dorosłych.
Wykładała arteterapię na studiach podyplomowych m.in. na APS w Warszawie oraz na WSH w Radomiu. Prywatnie miłośniczka tańca i muzyki flamenco.

www.sensarte.pl
www.annasikorska.pl
dr Monika Litwinow
Ireneusz Lesicki
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów