Prelegenci.
Ireneusz Lesicki
Pedagog specjalny, pedagog leczniczy z II stopniem specjalizacji zawodowej (WSH – Leszno), muzykoterapeuta, certyfikowany arteterapeuta w zakresie muzykoterapii oraz dramoterapii (SAP ‚Kajros’). Jako pedagog specjalny i muzykoterapeuta pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci. Wykładowca pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie, muzykoterapii na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki leczniczej UAM w Poznaniu. Szkoli kadry pedadogiczne z zakresie muzykoterapii, arteterapii oraz pedagogiki leczniczej w ramach kursów doskonalących i kwalifikacyjnych. Fascynat muzykoterapii aktywnej i jej wpływu na rehabilitację fizyczną i psychiczną. Twórca autorskich programów z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla seniorów. Współorganizator, prelegent oraz prowadzący warsztaty na licznych konferencjach naukowych z dziedziny pedagogiki leczniczej, muzykoterapii i arteterapii. Przewodniczący sekcji muzykoterapii Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich ‚Kajros’, członek Zarządu Głównego Muzykoterapeutów Polskich, członek EMTC, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia terapeutyczno-rehabilitacyjnego ASTER.
Piotr Bielski
Pionier jogi śmiechu w Polsce, socjolog, autor książek „Joga śmiechu. Droga do radości” (2016) oraz „Indie z miłością i śmiechem. Przewodnik subiektywny” (2017), coach radości więcej na stronie: joginsmiechu.pl
Maria Pietrusza-Budzyńska
Pedagog i wieloletni reżyser Warsztatów Terapii Zajęciowej Teatroterapia. Prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska, którą założyła w oparciu o pozytywne doświadczenia artystyczne, teatralne, terapeutyczne i społeczno-kulturotwórcze wyniesione z piętnastoletniej współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Prekursorka teatroterapii w Polsce. W 1991 r. rozpoczęła eksperyment pedagogiczny oparty m.in. na poszukiwaniu własnych metod pracy i sposobów działania przez zastosowanie technik teatralnych w rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym. Doprowadził on do powstania pierwszego w Polsce teatru ludzi niepełnosprawnych oraz ukształtowania w środowisku pedagogicznym i teatralnym różnorodnych kierunków, idei, programów i metod teatroterapii.
Paulina Sochań  
Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wydziału Nauk Pedagogicznych, na kierunku Pedagogika Zdrowia z Arteterapią oraz Pedagogika Specjalna ze specjalnością Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Certyfikowany arteterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, terapeuta ręki I i II stopnia, diagnosta “KORP”, wykładowca, szkoleniowiec.
Autorka metody usprawniającej dla dzieci Arteterapia sensoryczno-motoryczna© oraz autorskich warsztatów dla dzieci Plastykolandia©. Założycielka Poradni Wieloprofilowego Usprawniania Paulina Sochań. Edukatorka, prowadząca szkolenia Arteterapia Sensoryczno-Motoryczna oraz Terapia ręki z diagnozą. Celem szkoleń jest nie tylko przekazanie jak największej ilości praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z dziećmi nieneurotypowymi, wyjaśnienie sposobu funkcjonowania dzieci z poszczególnymi zaburzeniami, ale także nabycie umiejętności dostosowania metod pracy do danego spektrum. Obszary zainteresowań zawodowych to Spektrum Autyzmu, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Afazja,Mutyzm, Integracja Sensoryczna, Arteterapia, Terapia Ręki i Stopy

LICZBY DANE FAKTY
ponad 12 lat pracy z dziećmi 
ponad 18 000 godzin zajęć z dziećmi
ponad 2 tony zużytej mąki ziemniaczanej