PANEL 3
Emocje, teatr, ekspresja i ruch – czyli o mocy dramy w terapii dzieci i młodzieży na różnym etapie rozwoju
Wykorzystanie elementów dramy i choreoterapii w pracy z podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Prezentacja autorskich ćwiczeń, gier i zabaw z wykorzystaniem elementów sztuki, muzyki i tańca, przyczyniające się w rozwoju ekspresji u osób nieśmiałych.
Piątek, 11 czerwca
 13:00 - 14:40  wykład
  • Praktyczne sposoby na terapeutyczne wykorzystanie dramy na zajęciach z podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.
  • Gotowe pomysły ćwiczeń, gier i zabaw wykorzystywanych w terapii osób z zaburzeniami emocjonalnymi – z wykorzystaniem elementów sztuki, muzyki i tańca pobudzające wyobraźnię i stymulujące rozwój.
  • Metody pomagające w rozwoju ekspresji u osób nieśmiałych – skuteczne sposoby pomagające przekroczyć granice emocjonalne - autorskie propozycje działań dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Elementy choreoterapii przyczyniające się do odreagowania napięć psychoruchowych u dzieci i młodzieży. Skuteczne narzędzia terapeutyczne na przykładach zabaw taneczno-ruchowych.
Sztuki plastyczne jako skuteczne metody terapeutyczne – przykłady działań z podopiecznymi z ASD oraz trudnościami emocjonalno-społecznymi
Praktyczne zastosowanie mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą w odpowiedzi na problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania
CZĘŚĆ PANELOWA
09:05 - 10:45
11:00 - 12:40
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów
CZĘŚĆ WARSZTATOWA
15:00 - 16:30