Ireneusz Lesicki
Pedagog specjalny (UAM – Poznań), pedagog leczniczy z II stopniem specjalizacji zawodowej (WSH – Leszno), muzykoterapeuta (Akademia Muzyczna – Wrocław), certyfikowany arteterapeuta w zakresie muzykoterapii oraz dramoterapii (SAP ‚Kajros’).

Jako pedagog specjalny i muzykoterapeuta pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu. Wykładowca pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie, muzykoterapii na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki leczniczej UAM w Poznaniu. Szkoli kadry pedadogiczne z zakresie muzykoterapii, arteterapii oraz pedagogiki leczniczej w Wyższej Szkole Kadr dla Europy oraz Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli w ramach kursów doskonalących i kwalifikacyjnych.

Prowadzi szkolenia i wykłady na temat metodyki pracy z dziećmi w placówkach leczniczych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym ‚Start’ w Poznaniu w zakresie prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych dla Niepelnosprawnych dzieci i dorosłych, warsztatów i szkoleń w ramach projektów europejskich (m.in. ‚Startujmy ze STARTEM’ w Bułgarii) oraz projektów i programów wspieranych przez PFRON (m.in. Projekt ‚Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem’, Program ‚Animator Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych’).

Fascynat muzykoterapii aktywnej i jej wpływu na rehabilitację fizyczną i psychiczną. Twórca autorskich programów z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla seniorów: ‚Aktywne zajęcia dla seniorów’ oraz ‚Aktywni seniorzy’. Współorganizator, prelegent oraz prowadzący warsztaty na licznych konferencjach naukowych z dziedziny pedagogiki leczniczej, muzykoterapii i arteterapii.

Przewodniczący sekcji muzykoterapii Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich ‚Kajros’, członek Zarządu Głównego Muzykoterapeutów Polskich, członek EMTC, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia terapeutyczno-rehabilitacyjnego ASTER. Z wielką pasją i zaangażowaniem występuje jako konferansjer: imprez dla dzieci, przeglądów artystycznych i festiwali muzycznych osób niepełnosprawnych. W wolnych chwilach maluje obrazy.

Wykłady
Piątek, 11 czerwca
godz. 13:00-14:40
Emocje, teatr, ekspresja i ruch – czyli o mocy dramy w terapii dzieci i młodzieży na różnym etapie rozwoju
dr Monika Litwinow
Nauczycielka akademicka, bajkoterapeutka, kynoterapeutka, instruktorka jogi i mindfulness dla dzieci i młodzieży, terapeutka behawioralna, redaktor naczelna czasopisma „Zajęcia z Psem”, harcerka, właścicielka Centrum Terapii i Edukacji BAJARNIA. Miłośniczka literatury „true-Crime”, leśnego survivalu i gier RPG.

Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące realizując swoje pierwsze pasje, jakimi były gra na gitarze (w 2003 roku ukończyła pięcioletnie ognisko muzyczne) oraz harcerstwo, którego kolejne etapy doprowadziły do utworzenia i prowadzenia 29 Gromady Zuchowej „Zwierzaki z Leśnej Paki”. Właśnie to wydarzenie rozpoczęło trwającą od siedemnastego roku życia podróż w towarzystwie małych podopiecznych, dla których na każdą kolejną zbiórkę zuchową przygotowywała gawędy – zalążek tego, czym w przyszłości miała się stać bajkoterapia.

W 2010 roku ukończyła studia magisterskie i odebrała wykształcenie w kierunku kształcenia zintegrowanego z terapią dziecka, co okazało się wstępem do kolejnego stopnia naukowego – doktora obronionego w 2019 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Równolegle prowadziła gromadę zuchową w Łochowie „Ekologiczne Tuptusie” w latach 2013-2015, a między 2004 i 2016 rokiem w każde wakacje pracowała w roli wychowawcy, a później kierownika na survivalowych obozach letnich dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. W 2015 roku miała przyjemność dołączyć do Koła Naukowego Questio jak również pełnić funkcję zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Rady Doktorantów.

W toku studiów odbyła rozliczne kursy, m.in. bajkoterapii, intruktora jogi dla dzieci, języka migowego, ruchu rozwijającego Weroniki Sherbourne, mindfulness, terapii behawioralnej i inne pomniejsze warsztaty z dziedziny ogólnego rozwoju i wspomagania dzieci i młodzieży. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu kynoterapii, co zaowocowało otwarciem firmy Centrum Terapii i Edukacji BAJARNIA, która do dziś realizuje usługi dla placówek w województwie kujawsko-pomorskim z zakresu terapii i edukacji z psami, bajkoterapii, jogi i mindfulness dla dzieci oraz rozliczne szkolenia.

W 2017 roku poszerzyła swoją działalność zawodową i utworzyła branżowe czasopismo dla kynoterapeutów o nazwie „Zajęcia z Psem” – do dziś pełni w nim funkcję redaktor naczelnej. Opublikowała w nim łącznie 19 swoich artykułów. W między czasie publikowała w wydawnictwach naukowych, monografiach jak również w czasopiśmie dedykowanym dla nauczycieli „Wychowanie w Przedszkolu”, dla którego napisała 27 artykułów od 2018 roku.

Prywatnie ceni sobie spacery z psami, wyprawy do lasu, jogę, pływanie, jazdę na rowerze, żeglowanie, uczestniczenie w sesjach RPG, literaturę dziecięcą, kryminalną i true-crime, amatorskie zabawy w programach graficznych i pisanie poza ramami literatury fachowej.

Wykłady
Piątek, 11 czerwca
godz. 9:05-10:45
Tekst literacki skutecznym narzędziem terapeutycznym niwelującym trudności emocjonalne i rozwijającym kompetencje psychospołeczne
Warsztaty
Piątek, 11 czerwca
godz. 15:00-16:30
Praktyczne zastosowanie mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą w odpowiedzi na problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania
Anna Sikorska
Dyplomowany Arteterapeuta, muzyk, psychoterapeuta w trakcie 5-letniego Całościowego Szkolenia Systemowo – Psychodynamicznego organizowanego przez Fundację KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, założycielka SensArte – Centrum Arteterapii w Warszawie.

Swoje doświadczenie w dziedzinie arteterapii buduje od 2013 roku. Propagatorka poszerzania świadomości na temat holistycznego dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. W latach 2013 – 2017 współpracowała z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie jako arteterapeuta i od 2016 roku jako koordynator do spraw terapii zajęciowej. Od 2015 roku stale współpracuje z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu przy projektach szkoleniowych i profilaktyki zdrowia psychicznego dla młodzieży i pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie, gdzie prowadzi arteterapię indywidualną i grupową dzieci oraz wspiera rodziców. Od września 2020 roku współpracuje również z Oddziałem Dziennym SPZLO Praga Północ oraz przy Projekcie wsparcia osób doświadczonych Kryzysem Psychicznym organizowanym przez IPiN w Warszawie.

W ramach SensArte – Centrum Arteterapii w Warszawie, koordynuje pracę arteterapeutów przy realizowanych projektach, organizuje i prowadzi szkolenia w ramach autorskiego programu edukacji arteterapeutycznej „Akademia Arteterapii”, realizuje warsztaty i szkolenia z arteterapii dla placówek oświatowych i terapeutycznych oraz szkolenia w ramach programów CSR dla firm. Prowadzi sesje indywidualne arteterapii dla dzieci i dorosłych.

Wykładała arteterapię na studiach podyplomowych m.in. na APS w Warszawie oraz na WSH w Radomiu. Prywatnie miłośniczka tańca i muzyki flamenco.

www.sensarte.pl

www.annasikorska.pl

Wykłady
Piątek, 11 czerwca
godz. 11:00-12:40
Sztuki plastyczne jako skuteczne metody terapeutyczne – przykłady działań z podopiecznymi z ASD oraz trudnościami emocjonalno-społecznymi