Redakcja
Choreoterapia jako metoda odreagowania napięcia psychoruchowego
Redakcja

Najnowsze doniesienia naukowe wykazują, że pewne trudności rozwojowe, problemy w kontrolowaniu emocji i zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą być niwelowane przez terapię tańcem i ruchem. Choreoterapia harmonizuje relacje dziecka ze światem. Rytmika, taniec i muzyka pomagają kształtować dojrzałość u młodego człowieka – odwołują się do jego doświadczeń w sferze umysłowej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej. Ponadto, terapia tańcem i ruchem stwarza sprzyjające warunki do nawiązywania interakcji społecznych, zwiększa świadomość własnego ciała, umożliwia swobodną ekspresję i pozwala na rozładowanie napięcia psychoruchowego. Choreoterapia obejmuje aktywności taneczne, zabawy ruchowe, ćwiczenia z ciałem w przestrzeni i ruchu, ćwiczenia oddechowe, improwizacje do wybranych utworów i proste choreografie. Można je z powodzeniem realizować z podopiecznymi w różnych grupach wiekowych.

Czytaj dalej
Biblioterapia i bajkoterapia i jako skuteczne narzędzie terapeutyczne w walce z lękami separacyjnymi u dzieci
Redakcja

Spośród metod pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, coraz większym zainteresowaniem pedagogów i nauczycieli cieszą się działania terapeutyczne z zastosowaniem różnorodnych wytworów kultury – muzyki, malarstwa, teatru, tańca, a także materiałów czytelniczych – książek, wierszy i bajek. Biblioterapia i bajkoterapia to dwa odrębne działy arteterapii, które wykorzystują utwory literackie jako narzędzia terapeutyczne. Obie formy odziaływania przez literaturę pomagają zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zdarzeniami, a odczuwanymi emocjami, ułatwiają rozmawianie o problemach oraz stwarzają możliwość poszukiwania sposobu ich rozwiązania. Dlaczego warto włączyć biblioterapię do praktyki szkolnej i przedszkolnej? Które narzędzia terapeutyczne okażą się walce z lękami separacyjnymi u dzieci?

Czytaj dalej
Techniki plastykoterapii w praktyce przedszkolnej i szkolnej – funkcja terapeutyczna oddziaływania przez sztukę
Redakcja

W celu wspomagania rozwoju umiejętności społecznych i poznawczych podopiecznych, u których zdiagnozowano zaburzenia neurotypowe lub zaburzenia sensoryczne, z powodzeniem stosuje się metody arteterapeutyczne. Oddziałują one na wszechstronny rozwój dziecka dzięki styczności z plastyką, muzyką, filmem, teatrem, tańcem i literaturą. Aleksandra Wiechuła i Ewa Baranowska-Jojko podkreślają, że arteterapia służy kształtowaniu pozytywnych zachowań i nawyków, rozwija pozytywne emocje i wzmacnia pożądane i prorozwojowe cechy, takie jak odczuwanie radości czy dumy z własnych zasobów. Techniki plastykoterapii, muzykoterapii i choreoterapii wspierają zdrowie psychiczne dziecka poprzez potraktowanie sztuki jako narzędzia umożliwiającego lepsze poznanie samego siebie, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, kształtowanie odpowiednich relacji społecznych, szukanie sposobów rozwiązywania trudności, przy jednoczesnym budowaniu pozytywnych relacji w grupie.

Czytaj dalej