CZĘŚĆ WYKŁADOWA
09:00 Rozpoczęcie Konferencji
09:05 - 10:45
PANEL 1
Tekst literacki skutecznym narzędziem terapeutycznym niwelującym trudności emocjonalne i rozwijającym kompetencje psychospołeczne
Panel poświęcony wykorzystaniu tekstu literackiego w terapii dzieci autystycznych, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, nadpobudliwych oraz ze skłonnościami do agresji. Prezentacja praktycznych wskazówek przy tworzeniu bajek terapeutycznych z uwzględnieniem indywidualnych zapotrzebowań podopiecznych.
Przerwa 15 minut
11:00 - 12:40
PANEL 2
Sztuki plastyczne jako skuteczne metody terapeutyczne – przykłady działań z podopiecznymi z ASD oraz trudnościami emocjonalno-społecznymi
Prezentacja autorskich pomysłów, wykorzystujących plasteliny oraz masy sensoplastyczne w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera oraz praktyczne zastosowanie wybranych elementów plastykoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi i poznawczymi przy wykorzystaniu łatwo dostępnych materiałów w duchu Do It Yourself.
Przerwa 20 minut
13:00 - 14:40
PANEL 3
Emocje, teatr, ekspresja i ruch – czyli o mocy dramy w terapii dzieci i młodzieży na różnym etapie rozwoju
Wykorzystanie elementów dramy i choreoterapii w pracy z podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Prezentacja autorskich ćwiczeń, gier i zabaw z wykorzystaniem elementów sztuki, muzyki i tańca, przyczyniające się w rozwoju ekspresji u osób nieśmiałych.
Przerwa 20 minut