PANEL 1
Tekst literacki skutecznym narzędziem terapeutycznym niwelującym trudności emocjonalne i rozwijającym kompetencje psychospołeczne
PANEL 2
Sztuki plastyczne jako skuteczne metody terapeutyczne – przykłady działań z podopiecznymi z ASD oraz trudnościami emocjonalno-społecznymi
PANEL 3
Emocje, teatr, ekspresja i ruch – czyli o mocy dramy w terapii dzieci i młodzieży na różnym etapie rozwoju
WARSZTAT
Praktyczne zastosowanie mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą w odpowiedzi na problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania